Oblikovanje logotipa - Involta

Oblikovanje razpoznavnega napisa.

Nazaj na projekte