Oblikovnje razpoznavnega napisa - Kompas Meet

KOMPAS MEET je znamka potovalne agencije Kompas, pod katero izvaja organizacijo zahtevnejših projektov, kot so večji dogodki, konference in motivacijska potovanja. Oblikovali in pripojili smo razpoznavni napis MEET k nosilni znamki Kompas. Naročnik, Kompas d.d.

Nazaj na projekte