Nutrisslim Superfoods - osvežitev embalaž

Oblikovno smo osvežili serijo embalažnih nalepk Nutrisslimovih izdelkov, iz kategorije "Superfoods". Naročnik, Nutrisslim d.o.o.

Nazaj na projekte